Накратко за нас

Грижливо отгледани плодове за запомнящ се вкус

Плодовете, които отглеждаме са с изключително високо качество, вследствие на целогодишни непрестанни грижи за овощните градини. Друг важен фактор, оказващ положително влияние върху продукцията е ключовото разположение на градините - локализирани са в област, чието географско разположение, богата почва и климат са изключително благоприятни за отглеждането на трайни овощни насаждения, а за кайсиевите дръвчета са оптимални. Текущо градините ни се простират на площ от 120 ха, като постоянно се разрастват. От създаването си през 2002 година, ние разширяваме асортимента от отглежданите видове плодове както и сортовото им разнообразие. Обновяваме и увеличаваме капацитета на сортировъчните машини и хладилна база, въвеждайки нови технологии, за да осигурим пресни, свежи и с отлично качество плодове.

Грижите за дръвчетата предопределят качеството на плодовете, но ние знаем, че всеки етап от беритбата до достигането на плодовете до клиентите е важен за запазване на оптималната свежест и качество. Затова прилагаме иновационни решения на всички етапи от откъсването на плода до доставянето му. Част от тези техники включват използваните от берачите специално разработени торби за беритба, минимизиращи механичния стрес и повреди; използване на ноу хау комбинирано с нови материали, позволяващи запазването на оптималната влажност и температура след откъсването на плода до достигането му до сортировъчните съоръжения. Това са част от решенията, които прилагаме за да постигнем нашата цел - да гарантираме доставянето на свежи, първокласни плодове.